Projecten Weteq

Project A15 MaVa

Het hele traject A15: Maasvlakte – Vaanplein wordt aangepakt om het omringende gebied veiliger en bereikbaar te houden. In het totaal komt er 85 km extra rijstrooklengte bij en is de planning dat het project eind 2015 gereed is. Met een totale aanneemsom van meer dan een miljard euro is dit een van de grootste projecten van Rijkswaterstaat. WETEQ Professionals zijn ingehuurd voor het maken van de RAMS/FMECA en de engineering & management van de verkeers tunnel technische installaties.

Related Portfolio

 • Gemeente Westland

  Het Westland is de derde economische motor van Nederland naast mainports de Rotterdamse Haven en Schiphol. De infrastructuur in dit gebied is van groot belang. Voor diverse deelprojecten in de Gemeente Westland is WETEQ ingehuurd om civieltechnische en infrastructurele ontwerpen te maken.

  View Detail »

 • Renovatie Ketelbrug

  De Ketelbrug tussen Emmeloord en Lelystad ondergaat een ingrijpende renovatie. WETEQ Professionals zijn ingehuurd door Cofely om de nieuwe elektrotechnische installaties te engineeren.

  View Detail »

 • A12 Poort van Bunnik

  Het project omvat de verbreding van 30 km rijksweg, de vernieuwing en nieuwbouw van viaducten en andere onderdoorgangen, de aanleg van twee grote ecoducten en vele andere faunapassages, duikers, geluidsschermen, dynamisch verkeersmanagement en openbare verlichting. Het totale project is naar verwachting gereed in maart 2013. Dit is twee jaar eerder dan de minister van Infrastructuur […]

  View Detail »

 • VORT 1B

  Ten behoeve van Europese tunnels zijn nieuwe eisen ten aanzien van veiligheid in tunnels uitgevaardigd. In Nederland zijn deze eisen uitgewerkt in een nieuwe tunnelwet. Alle tunnels in Nederland dienen per 1 mei 2014 aan de nieuwe tunnelwet te voldoen. Eind 2009 is het programma VORT (Veiligheid en Onderhoud RijksTunnels) in het leven geroepen om, […]

  View Detail »