Projecten Weteq

Gemeente Westland

Het Westland is de derde economische motor van Nederland naast mainports de Rotterdamse Haven en Schiphol. De infrastructuur in dit gebied is van groot belang. Voor diverse deelprojecten in de Gemeente Westland is WETEQ ingehuurd om civieltechnische en infrastructurele ontwerpen te maken.

Related Portfolio

 • Maeslantkering

  Opzetten van Probalistisch Onderhoud Maeslantkering, opdrachtgever Rijkswaterstaat

  View Detail »

 • Renovatie IJ-tunnel

  De IJ-tunnel dateert uit 1968 en moet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van tunnelveiligheid. De complete aanneemsom van dit project bedraagt 50 miljoen euro. WETEQ Professionals zijn ingehuurd om namens de Gemeente Amsterdam toezicht te houden op dit grootschalige renovatie project.

  View Detail »

 • 2e Coentunnel

  De Tweede Coentunnel is een tunnel onder het Noordzeekanaal. De tunnel zal in combinatie met een nieuwe autosnelwegverbinding worden gebouwd. De tunnel zal bestaan uit drie vaste rijstroken richting Zaanstad en twee wisselstroken die beschikbaar zullen zijn in de rijrichting waarin het op dat moment het drukste is. Doel van de Tweede Coentunnel is het […]

  View Detail »

 • VORT 1B

  Ten behoeve van Europese tunnels zijn nieuwe eisen ten aanzien van veiligheid in tunnels uitgevaardigd. In Nederland zijn deze eisen uitgewerkt in een nieuwe tunnelwet. Alle tunnels in Nederland dienen per 1 mei 2014 aan de nieuwe tunnelwet te voldoen. Eind 2009 is het programma VORT (Veiligheid en Onderhoud RijksTunnels) in het leven geroepen om, […]

  View Detail »